CURS INSTRUCTOR AEROBIC-FITNESS
Curs de calificare, Durata 360 ore, cod COR 347521

CURS INSTRUCTOR AEROBIC-FITNESS


Actele necesare pentru înscriere – original (pentru verificare) si copie xerox :

 • certificat de nastere;
 • buletin/carte de identitate/ pasaport;
 • ultima diploma de studii, minim diploma de liceu (12 clase), diploma de bacalaureat nu este obligatorie;
 • certificatul de casatorie sau de divort, daca este cazul;
 • adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea ” clinic sanatos/apt pentru efort – pentru curs  in original ;
 • Dovada avans prima rata pentru curs

CURS INSTRUCTOR AEROBIC-FITNESS

Instructorul de aerobic-fitness este specialistul care se ocupa de optimizarea potentialului fiziologic si estetica corporala a participantilor/clientilor, precum si de dezvoltarea calitatilor motrice la un nivel superior celui initial, fapt care reclama o pregatire aprofundata si polivalenta.

Activitatea desfasurata de catre instructorul de aerobic-fitness poate fi destinata unor largi categorii de beneficiari: copii, tineri, adulti de varsta mijlocie si seniori, persoane cu diverse dizabilitati etc., în vederea satisfacerii cerintelor acestora privind recreerea, socializarea, instruirea în forme noi de miscare si petrecerea in mod placut a timpului liber.
Instructorul de aerobic-fitness (cod COR 342304 ) isi desfasoara activitatea in mod independent sau ca angajat al unor diverse organizatii cu caracter public sau privat, cum ar fi scoli si cluburi de aerobic-fitness, centre de agrement, centre educative pentru copii si adolescenti, conform normelor legale din domeniul activitatilor instructive, recreative si de divertisment.

CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să se initieze în domeniu, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.

 

COMPETENŢE DOBÂNDITE

 1. Comunicarea în limba maternă (oficială);
 2. Comunicare în limbi străine ;
 3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie ;
 4. Competenţe informatice ;
 5. Competenţa de a învăţa ;
 6. Competenţe sociale şi civice ;
 7. Competenţe antreprenoriale ;
 8. Competenţe de exprimare culturală ;
 9. Menţinerea igienei personale ;
 10. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă ;
 11. Organizarea activităţii proprii  ;
 12. Pregătirea activităţii de instruire ;
 13. Crearea coregrafiilor pentru programele de aerobic-fitness ;
 14. Asigurarea climatului favorabil desfăşurării instruirii ;
 15. Monitorizarea participanţilor pe parcursul procesului de instruire ;
 16. Instruirea participanţilor pe clase aerobic-fitness ;
 17. Instruirea participanţilor în regim ”Personal Trainer”;

TIP CERTIFICAT OBŢINUT

Certificat de absolvire , având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată.Certificatul se eliberează insotit de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

 

BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI

 • Posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • Curs autorizat A.N.C.(Autoritatea Naţională pentru Calificări),M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale)  şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale).
 • Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).
 • Pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
 • Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.
 • Pregătirea practică se desfăşoară în centre de fitness specializate.
 • Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.


Taxa de curs include:

 • şcolarizare
 • manualul cursului şi anexele
 • articole promoţionale din cadrul firmei sau oferite de parteneri
 •  taxă examen final.

Taxă eliberare diploma: 100 lei (se va achita la data examenului final și include avizarea în vederea apostilării cu Apostila de la Haga – avizarea se poate obține de către un reprezentant al școlii Club Olimpic Fit  în urma unei procuri notariale ce se aduce la examenul final).

Taxă de evaluare/ reevaluare: 200 lei (se va achită cu minim 7 zile înainte de examen, în cazul în care nu s-a susţinut din diferite motive examenul la data stabilită în contractul de formare profesională).

Call Now